Om Mindora

"Mindora startade med en tanke om att förändra förutsättningarna för kulturskapare och deras möjligheter att stå på egna ben när det gäller nå finansiering till sina projekt.

Det hände sig under en kväll vid ett av vattenhålen på Andra Långgatan i Göteborg att vi började diskutera kulturskaparens förutsättningar. För sådana var vi; vi gillade kulturanalyser, då likväl som nu

Vi pratade om alla de kulturutövare vi kände som aldrig gavs de ekonomiska möjligheterna att fullt ut pröva sitt konstnärsskap. De var helt enkelt tvungna att skaffa sin försörjning vid sidan av sitt skapande, vilket också fick till följd att kreativiteten i många fall blev lidande.

Men följare och fans fanns ju där. Vi kunde under vår diskussion konstatera att det bara i den utökade bekantskapskretsen fanns tillräckligt med underlag för att många av vännernas projekt skulle kunna gå runt och nå bäring.

Så var låg problemet?

Svaret vi kom fram till, en slutledning som vi fortfarande tycket håller, var att möjligheterna att gå runt ekonomiskt på sitt skapande, ofta faller på att de gamla finansieringsmetoderna inte är anpassade för kulturskapare som är i början av sitt publika skede. Överlag är det svårt att nå ut och synas i ett kulturklimat där allt fler kulturskapare slåss om att få ta del av de samlade offentliga och privata kulturmedel som allt oftare tillfaller etablerade ”säkra kort”.

Det var här någonstans; utifrån dessa premisser, som tanken om Mindora började ta form. En tanke om att förändra förutsättningarna för de kulturutövare som aldrig gavs någon möjlighet att stå med kupade händer vid flodfårorna där de mer traditionella finansieringsflödena flyter fram.

Mindora tror på en framtid där entusiaster vill bidra till att just deras favorityttring inom kulturen kan utvecklas och skapa sig ett hållbart konstnärsskap även ekonomiskt.

Vi fastslog tidigt att det behövdes en perspektivförskjutning där kulturskapare kan samla in medel för sådant man vill göra i en framtid. Där entusiaster bidrar till sådant de vill se realiserat snarare än att de köper saker som redan är producerade.

För detta ändamål har vi utvecklat en webbplattform för crowdfunding, men som också består av interkommunikativa vägar och möjligheter för kulturskapare att nå ut. Mindora drivs av ett helhetstänk både vad gäller nätverkande och finansiering av kulturprojekt, där crowdfunding är ett av verktygen.

Här kan den enskilde producenten pröva om projektet har en publik som är beredd att betala för det som ska produceras. Goda sidoeffekter är att lyckade projekt når finansiering redan innan något har producerats, vilket gör att de fullt ut kan koncentrera sig på skapandet.

Vi tror att det här är modellen för framtidens kulturfinansiering. Förskottsfinansierad Kultur. Det här är vår vision. En tro på en framtid där kulturen tillåts blomstra på egna villkor.”


Fredrik Björhed
CEO & Co-founder