CROWDFUNDING

Vad är crowdfunding?

Crowdfunding är en metod för att finansiera projekt genom att samla in många mindre belopp från ett stort antal människor. Mindora erbjuder premiebaserad crowdfunding vilket innebär att de personer som har varit med och stöttat en kampanj, och bidragit till att projektet har nått finansiering, får en premie i gengäld.

Berätta mer!

Tänk dig att du och några kompisar umgås hemma hos dig en fredagkväll. Senare på kvällen börjar ni prata om vilka böcker ni gillar och snart kommer det fram att du skriver en del själv och faktiskt är färdig med en diktbok som du har jobbat på. Du låter efter lite övertalning dina kompisar läsa texterna och de enas om att det du har skrivit är att betrakta som ett mästerverk.

Dina vänner låter dig veta att de utan tvekan hade köpt boken om den hade funnits i bokhandeln. Efter en stund kläcker Johan, han som brukar komma med de mest förnuftiga lösningarna på problemen, att ni kompisar kan lägga ett par hundringar var och köpa boken i förväg. På så sätt skulle du få ett startkapital till att själv trycka upp och sälja boken. Då behåller du ju dessutom alla rättigheter till boken själv.

Johan tar på sig ansvaret för att skapa olika event på sociala medier där ni också lägger upp några av dikterna för att få fler att upptäcka din begåvning och vilja skänka pengar till att trycka upp boken, redan innan den är producerad.

Efter att vänner, familj och bekanta också har pyntat in pengar har du snart tillräckligt för att slippa ligga ute med en enda krona själv för tryckningen av den första upplagan.

Smart idé tänker du. Det enda krångliga i den här processen har varit att samla in själva pengarna och hålla koll på hur långt du har kvar tills du når upp till målet att ha råd att trycka upp boken. Dina vänner betalade in pengar till ditt bankkonto medan mormor som bor 100 mil bort ville betala med kontanter. Tänk vad bra om det fanns en sida som samordnade hela kampanjen och insamlingen, och där man dessutom kunde presentera det man ville göra.

Mindora

Här kommer Mindora in i bilden. Mindora erbjuder en webbtjänst som samlar din kampanj på ett ställe. Här har du möjlighet att skapa en personlig kampanjsida där du kan beskriva vad du vill göra, lägga upp bilder, filmer och ljudfiler för att presentera dig och din projektidé. Mindora gör även insamlingen överskådlig genom att tydliggöra hur mycket du har samlat in och under hur lång tid din kampanj är aktiv.

FYRA SAKER SOM FÅR DIG ATT LYCKAS

Den här guiden är framtagen för att ge dig och din kampanj de bästa tänkbara möjligheterna för att lyckas. Guiden tar dig genom fyra olika områden och gör dig uppmärksam på vad du bör tänka på för att ge din kampanj de bästa förutättningarna.


Inget annat är viktigare än att ta sig tid och planera sin kampanj innan man publicerar den på en crowdfundingsajt. Gå igenom punkterna nedan och fundera igenom hur du ska strukturera upp din kampanj.

Definiera ditt projekt

Det första steget är att tänka igenom och definiera vad det är du vill samla in pengar till. Det är viktigt att du är tydlig med vad du vill göra och att projektet är väl definierat och avgränsat. Att söka pengar för att trycka upp sin skiva har till exempel mycket större chans att lyckas än en kampanj som söker pengar för att kunna ta ledigt från jobbet och skriva alla låtarna till skivan, då detta är för lite avgränsat och kan ta flera år att slutföra.

Fundera också igenom hur länge du vill att kampanjen ska pågå. På Mindora kan din kampanj vara aktiv i allt ifrån 1 till 60 dagar. Tänk på att du nödvändigtvis inte har större chans att lyckas bara för att din kampanj är aktiv under en längre tid. Tvärtom finns det undersökningar som visar att den högsta andelen framgångsrika kampanjer har haft en kampanjtid på 30 dagar eller mindre. Detta beror troligtvis på det fenomen som Mindora brukar kalla för "hängmattan".

Hängmattan definieras av att flest antal stödjare stöttar projekten i början och i slutet av kampanjperioden. Detta är nära sammankopplat med att det oftast också är i början och i slutet som kampanjägaren är som mest aktiv med att sprida information om sin kampanj. Har man en längre kampanjperiod på upp emot 60 dagar så förlängs således också den perioden i mittan av kampanjen då en del kampanjägare tenderar att blir mindre aktiva. Mindora rekommenderar att man hellre väljer en kortare kampanjperiod där man kan förmår sig själv att hålla arbetet med kampanjen uppe under hela tiden, för att bibehålla de goda effekterna av att ens givarnätverk sprider information om kampanjen till andra, som i sin tur länkar dig vidare till nya människor som kan tänkas vilja stödja dig.

Studera tidigare projekt

Många som målar lär sig nya tekniker genom att studera och efterhärma hur andra konstnärer har målat. När man börjar spela ett instrument är det också vanligt att ma börjar med att lära sig spela andra artisters låtar eftersom man redan har en känsla och förståelse för hur ens favoritmusik ska låta. På samma sätt är det med crowdfunding. Man kan lära sig mycket om hur crowdfunding fungerar genom att studera hur andra lyckade crowdfundingkampanjer är uppbyggda och strukturerade. Leta upp lyckade kampanjer med projekt som liknar det du vill göra och undersök hur de har gjort.

  • Hur är videon och presentationen uppbyggd?
  • Vad har de för premier och målbelopp?
  • Vad ingår i deras budget?
  • Hur har de lagt upp sin interaktion och marknadsföring?

Budget och Målbelopp

Gör en budget för att se hur mycket pengar som behövs för att genomföra projektet så att du kan räkna ut hur högt målbeloppet behöver vara. Vad kostar det att genomföra projektet? Ska du crowdfunda hela beloppet eller kommer du att kunna säkra en del av pengarna på annat håll? Om så är fallet kan det vara bra att ta upp detta i din presentation då det visar på trovärdighet och att du har tänkt ett steg längre.

Bestäm ditt Målbelopp (den summa du söker) utifrån din budget. Det är bättre att lägga sig så lågt som möjligt eftersom du inte får några pengar alls om den insamlade summan inte når upp i målbeloppet. Om kampanjen däremot samlar in mer pengar än målbeloppet går naturligtvis även de överskjutande pengarna till ditt projekt. Du kan alltså alltid samla in mer pengar än ditt målbelopp, men aldrig mindre.

Presentation

Tänk noga igenom hur du vill presentera dig och ditt projekt både genom video och i text. Det är här du ska övertyga alla om att du är rätt person för att lyckas ro projektet i hamn. Studera andra lyckade kampanjer som ligger nära det du vill göra och se hur de har gjort. Läs mer om hur du ska tänka med din presentation under punkten "Tydlig Presentation".

Premier

Tänk noga igenom vad du kan erbjuda för premier till de som skänker pengar till din kampanj. Undersökningar har visat att det ofta är premierna som avgör om folk ger pengar till ett projekt eller inte. Försök hitta premier som passar de olika premienivåerna och som kan attrahera olika människors intressen. Läs mer om hur du ska tänka med dina premier under punkten "Genomtänkta Premier".

Plan för att nå ut - sprida ordet - strategi

Crowdfunding är ingen magisk snabblösning där man kan slänga upp en presentation och luta sig tillbaka i väntan på pengar. Ju mer tid och energi man lägger ner på sin kampanj, desto större möjlighet ger du dig själv att lyckas nå upp i målbeloppet och i förlängningen kunna genomföra ditt drömprojekt.

Interaktion och Marknadsföring kommer att vara dina två bästa vänner när det gäller att sprida ordet om din kampanj. Det handlar om att visa för allmänheten att du finns och vad det är du vill göra. Vill du nå ut till människor du inte känner sedan tidigare, är marknadsföring och interaktion nödvändigt. Låter det svårt? Misströsta inte. Många ser i efterhand detta som något av det mest kreativa med hela crowdfundingkampanjen.

Interaktion

Planera redan från början hur du ska interagera med givarna. Genom att berätta för dem hur det går för projektet och vad du håller på med för stunden bibehåller du deras intresse och gör dem till ambassadörer för ditt projekt. Gillar de det du gör kommer de att berätta om dig och ditt projekt för andra som i sin tur kan bli intresserade av att stödja dig och sprida ordet om din kampanj. Så sätts snöbollen i rullning…

Marknadsföring

Planera också hur du ska marknadsföra din kampanj. Mindoras tips är att göra upp en tidsplan för när de olika delarna av din marknadsföring ska göras. Tänk på att portionera ut och hålla uppe marknadsföringen under hela perioden för att undvika att kampanjen bara är aktiv i början och slutet av kampanjperioden. Läs mer om interaktion och marknadsföring under punkten "Interaktion och Marknadsföring".

Presentationen består av två delar. Dels en video och dels en skriftlig presentation. Det är här du ska övertyga de som besöker din kampanjsida om att du är rätt person att ro projektet i hamn. Vänd på tanken. Skulle du själv vara beredd att ge pengar till ditt projekt. De som stöttar projekt måste ges en möjlighet att bedöma hur realistiskt det är att du lyckas.

Presentera dig själv och vad du vill göra på ett tydligt och genomtänkt sätt. Men det behöver för den skull inte bli stelt och tråkigt. Både i video- och textpresentationen ges det mycket utrymme för att vara kreativ och konstnärlig.

Video

De flesta som besöker en crowdfundingkampanj tittar först på videon. Om man därtill lägger att de kampanjer som har en video lyckas i mycket högre utsträckning så inser du snart att det är mödan värt att investera tid i detta.

Känns det olustigt och svårt att knåpa ihop en proffsig och insäljande video? bara lugn. Du behöver inte ha en påkostad och exklusiv video. Det är viktigare att den är tydlig, engagerande och för fram budskapet. Videon är dessutom ett bra sätt att visa på de känslor och det engagemang som du känner för projektet. Visa att det här verkligen är någonting du brinner för.

En kampanjvideo kan se ut på en mängd olika sätt. En del spenderar lång tid med att försöka få till professionella produktioner medan andra spelar in sin video med en smartphone. Här finns inga rätt och fel så länge du får fram det viktiga och lyckas engagera människor.

Det är bara kreativiteten som sätter gränser för videons uttryck. Mindora rekommenderar dock att du håller videons längd till någonstans mellan 1-3 minuter.

Här är ytterligare några tips på vad din video bör innehålla:

Hook

En bra hook bör komma inom de första 15 sekunderna och fånga tittarens intresse. Hooken är oftast något oväntat, intresseväckande och har egentligen som enda uppgift att fånga tittarens intresse och få denna att vilja se vidare på resten av presentationen. Undersökningar visar att ungefär 50% stänger av videon innan den nått sitt slut. Var därför noga med att lägga de viktigaste och mest intresseväckande sakerna tidigt i videon.

Presentation av dig

Hur fick du idén? Vad har du för känslor kopplade till projektet?

Beskrivning av projektet

Beskriv historien bakom projektet. Vad vill du göra? Hur vill du göra det? Varför vill du göra det?

Sträck ut en hand

- Nu behöver jag din hjälp för att förverkliga…

Premierna

Vad man får som tack

Skriftlig Presentation

Även i den skriftliga presentationen bör du tänka på att så tidigt som möjligt försöka fånga läsarens intresse. Börja med det som är viktigt, intresseväckande och speciellt med ditt projekt, snarare än att berätta hela historien från början om hur du som ung blev intresserad av… ja ni förstår. Bakgrunden är alltid intressant att ha med men kan med fördel läggas till längre ner i texten.

Här är några saker som kan vara bra att ha med i den skriftliga presentation:

Beskrivning av projektet

Beskriv historien bakom projektet. Vad vill du göra? Hur vill du göra det? Varför vill du göra det?

Presentation av dig

Vem är du? Vad har du för bakgrund som är relevant för givarna att känna till? Tänk på att det är större chans att människor engagerar sig om du lyckas övertyga dem om att du är rätt person att ro det här i hamn. Berätta om dina känslor kopplade till projektet och tidigare genomförda projekt.

Bakgrund

Hur fick du idén? Historien bakom projektet.

Budget

Här presenterar du vad du har för kostnader, intäkter och indirekt vad pengarna kommer att gå till. En budget behöver inte presenteras i form av ett invecklad excelblad. Det räcker gott med en enkel uppställning som beskriver vilka kostnader som är kopplade till projektet och att slutsumman stämmer överens med den summa du söker. I budgeten kan du också ta upp och balansera eventuella pengar som har samlats in till projektet från annat håll.

Tidsaspekt

Här beskriver du hur lång tid du beräknar att det kommer att ta innan projektet kommer att gå i mål. Med andra ord när stödjarna kan förvänta sig att premierna kan levereras.

Premier

Vad får stödjarna som tack på de olika premienivåerna?

Sträck ut en hand

- Nu behöver jag din hjälp för att förverkliga…

En premie är det som stödjaren får i utbyte mot att de skänker pengar till ett projekt. Oavsett hur intresserad en stödjare är av det du vill göra, så är det ofta premierna som avgör om en person ger pengar till ett projekt eller inte. Försök hitta premier som passar både olika premienivåer och som kan tänkas attrahera olika människors smak och intresse.

Kampanjens primära belöning bör vara det som själva projektet söker pengar till att skapa. Det kan vara allt ifrån bandets nya vinylskiva till teaterbiljetter eller den upptryckta barnboken.

Var kreativ när du skapar de övriga premierna till din kampanj. Du kanske kan erbjuda någonting som är exklusivt för kampanjen och som inte kommer att gå att få tag i vid senare tillfälle. Sådana premier är alltid attraktiva. Varför inte en träff med bandet eller stödjarens namn i bokens tacklista.

På de lägre nivåerna kan man med fördel ge en digital produkt som till exempel en nedladdning av en låt eller ett manus i pdf-format.

Sätt dig in i stödjarens situation. Vad hade du själv velat ha för premie om du skulle ha gett pengar till ett projekt som liknade ditt?

Här följer några exempel på olika sorters premier och premiekategorier:

PRODUKTEN

Kampanjens primära belöning bör vara det som själva projektet söker pengar till att skapa. Den här premien bör värderas i likhet med hur den prissätts ute i handeln. Snarare att man prissätter den lägre än i butik och gör en grej av att man nu kan förhandsboka den till ett lägre pris än vad den kommer att kunna köpas för ute i handeln.

FÖRTUR

Alpha- och Betaversioner är vanligt när man crowdfundar inom till exempel dataspelsvärlden och ger då givaren möjlighet att testa spelet i ett tidigt stadium, innan det är släppt på marknaden. Det är också vanligt att de som crowdfundar musik låter stödjarna få tillgång till skivan som crowdfundas innan den officiellt släpps i butik.

DELAKTIGHET

Premien kan i sig innebär att stödjaren blir en del av den produkt som man är med och stöttar. George R R Martin som har skrivit Game of Thrones-böckerna samlade in pengar till ett varghägn i sin födelseort i New Mexiko. Premien för om man skänkte 20 000 dollar eller mer bestod i att George skrev in stödjaren i hans kommande bok där givaren själv fick vara med och bestämma vilken sorts karaktär hen ville vara. Sedan skulle han i text, låta döda dig i sann Game of Thrones anda.

Andra premier under den här kategorin kan vara att låta givarna vara med och exempelvis köra eller spela triangel på något spår på skivan som crowdfundas.

EXKLUSIVA UTGÅVOR

Exklusiva utgåvor är alltid populära premier. Det kan vara allt från signerade exemplar av produkten till utgåvor och versionen av produkten som bara kan erhållas vid detta exklusiva tillfälle.

TRÄFFAR

Att kombinera en konsert- eller teaterbiljett med en träff backstage med bandet eller ensemblen efter föreställningen är för många en mycket uppskattad premie.

När det gäller crowdfunding är interaktion och marknadsföring ofta avgörande för om din kampanj ska lyckas. Man behöver inte anlita marknadsföringsexperter och sociala medier-strateger, även om deras kunskap naturligtvis är mycket värd. Det är förvånansvärt hur mycket man kan göra själv och med små medel, bara man investerar lite tid i att lära sig hur det fungerar.

I slutänden handlar det om att nå ut utanför sitt nätverk, sin familj och de närmaste vännerna. Interaktionen och marknadsföringen av en crowdfundingkampanj handlar mycket om att få snöbollen i rullning.

Interaktion

Interaktionen handlar till stor del om att sprida ordet om att kampanjen finns och att skapa sig ambassadörer som i sin tur sprider ordet vidare till andra människor som kan tänkas vara intresserade av att stödja din kampanj.

Nyckeln till att bibehålla intresset hos stödjare och att få dem att prata om din kampanj, är att ständigt hålla dem uppdaterade om vad som händer i projektet. Det vanligaste sättet är att använda sig av sociala medier som till exempel Facebook, Twitter samt bloggar och veckobrev.

Berätta om var i processen du är och ge dem smakprov på hur arbetet fortskrider. Ska du ge ut en skiva kan du till exempel ge stödjaren ett smakprov på en av låtarna för att hålla uppe intresset. Berätta om när teateruppsättningen äntligen lyckades rekrytera den där regissören ni ville ha. Behandla hela utvecklingsförloppet som en berättelse; det är många som tycker att det är intressant att få följa med på resan. Ge dem smakprov från när du färdigställer premierna eller andra inblickar bakom kulisserna. Låt dem följa med på din resa, eller ännu hellre; gör det till er gemensamma resa. Vem vet, kanske kan du till och med få hjälp från dina givare när det är dags att packa och skicka ut premierna.

Glöm inte bort att tacka dem som har skänkt pengar och berätta för dem vad deras stöd har betytt; att det faktiskt är tack vare deras stöd som ditt projekt har kunnat genomföras. Fortsätt att hålla kontakten med dina stödjare. De har redan visat att de engagerar sig i ditt projekt och fungerar fortsatt som dina ambassadörer om du vårdar dem.

Tänk på att det snart kan vara dags att crowdfunda igen. Om du vårdar dina tidigare stödjare så har du redan en fanbase att bygga vidare på.

Och du… kom ihåg att leverera de premier som du har utlovat.

Marknadsföring

En del tycker att det här med marknadsföring kan vara lite jobbigt. Att slå sig själv för bröstet och proklamera ut ens egen förträfflighet ligger inte alltid för en. Oftast brukar dessa tankar släppa när man får upp ögonen för vad det här egentligen handlar om. När man väl börjar jobba med den här biten så finnar man snart att det är en väldigt kreativ del av crowdfundingkampanjen.

Kampanjen vinner nästan alltid på om du vågar vara personlig och sticka ut från mängden. Man ska inte låsa in sig i gamla föreställningar om vad marknadsföring är. Tänk nytt och hitta egna kreativa vägar att nå ut med att kampanjen finns. En bra början kan vara att trycka upp flyers och dela ut vid er nästa spelning. Eller be att få lägga en liten hög med flyers i butiken där du köper dina färger, penslar och övriga konstnärstillbehör.

Vi förutsätter att du verkligen brinner för det du vill crowdfunda. Då är det inte speciellt svårt att tro att även andra är intresserade av att ta del av det du skapar. Tänk att marknadsföringen lika mycket är till för att andra ska få veta att du finns, som att du själv ska nå ut. Ge andra en chans att upptäcka och njuta av det du skapar.

Börja med att berätta för din familj, dina vänner och bekanta att din kampanj snart ska lanseras så att de är med och sprider information om den och skänker pengar redan under kampanjens första dag. På så sätt skapar du dig ambassadörer som sprider information om din kampanj, så att du kan nå ut till fler personer som kan tänkas vilja stödja ditt projekt.

Skapa specifika konton på sociala medier för din kampanj.
Skriv pressutskick och skicka till de lokala tidningarna, TV- och Radiostationerna. Här är det bara fantasin som sätter gränser.

Lycka till!

FRÅGOR OCH SVAR


Är det bara kulturprojekt som kan skapa en crowdfundingkampanj med Mindora?

Nej då, alla sorters projekt och kampanjer är välkomna att använda Mindoras plattform för crowdfunding så länge de inte strider mot Mindoras användarvillkor.

Hur lång tid tar det innan en stödjare får sin premie?

Det är väldigt olika och beror mycket på vilken sorts projekt kampanjägaren söker pengar för. Den här informationen går nästan alltid att hitta i kampanjägarens projektetbeskrivning eller i anslutning till premiebeskrivningen.

Hur betalar man?

När du har hittat en kampanj som du vill stödja och en premie som du är intresserad av trycker du bara på betalaknappen vid den premien. För tillfället kan man betala med VISA eller Mastercard. Alla betalningar sker i SEK.

Hur länge kan min kampanj vara aktiv?

Kampanjägaren kan välja att ha kampanjen aktiv i allt ifrån 1-60 dagar.

Hur lång tid tar det innan min kampanj publiceras på mindora.se?

När kampanjen är skapad och kampanjägaren har gått vidade för att publicera kampanjen tar det i normalfallet som längst ett dygn innan kampanjen ligger uppe på mindora.se.

Vad gör jag om jag vill stänga ner min aktiva kampanj?

Om du av någon anledning vill stänga ner din kampanj under kampanjperioden så finns det möjlighet att annulera kampanjen även efter att den är publicerad. Detta medför att de pengar som kampanjen har samlat in betalas tillbaka till stödjarna.

Vad menas med Målbelopp?

Målbelopp är den summa som kampanjägaren behöver samla in för att kunna förverkliga projektet.

Måste man nå upp i målbeloppet för att få några pengar?

Ja, Mindora använder sig av allt-eller-inget-principen. Det innbär att man måste nå upp i målbeloppet för att få några pengar utbetalade.

Mindora anammar denna crowdfundingprincip av två olika anledningar. Dels för att säkra kvaliteten på den produkt som stödjaren skänker pengar för att erhålla som premie och dels för att kampanjägaren inte ska hamna i en situation där denna är tvungen att leverera premier för ett visst belopp som kanske kräver produktionskostnader som kampanjen inte har lyckats samla in.

Om det insamlade beloppet når över målbeloppet tillfaller naturligtvis även de överskjutande pengarna kampanjägaren.

Vad händer med de pengar jag har skänkt om ett projektet inte når upp till sitt målbelopp?

Om en kampanj inte lyckas nå upp till sitt målbelopp betalas inga pengar ut till kampanjägaren. De pengar stödjaren har skänkt till en kampanj som inte nått upp i sitt målbelopp, återbetalas till stödjarens individuella plånbok som är synlig på stödjarens profilsida. Därefter kan stödjaren välja att antingen skänka vidare beloppet som finns i plånboken till en annan kampanj på webbplatsen, eller få pengarna utbetalade utan avgift.

Vad kostar det att crowdfunda med Mindora?

Det kostar ingenting att skapa ett användarkonto eller att stödja kampanjer på mindora.se. Det kostar heller ingenting att skapa en kampanj på webbplatsen. Mindora tar bara ut en avgift från de kampanjer och kampanjägare som når upp i sitt målbelopp. Om ett projekt lyckas att nå upp i sitt målbekopp dras följande avgifter från det totala insamlade beloppet:

Mindoras Avgift: 5% inklusive moms
Avgifter betallösning: från 2,8% + 2,50 SEK per transaktion

Hur funkar det med Crowdfunding och skatt?

Både kampanjägare och stödjare ansvarar själva för att betala in de eventuella skatter och avgifter som är förenade med kampanjen och insamlingen. Mer information om skatteverkets ställningstagande vad gäller crowdfunding och mervärdeskatt finns här: http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354356.html?date=2016-05-20