SKAPA KAMPANJ

REDIGERING FÖRHANDSGRANSKNING

HJÄLPGUIDE -BÖRJA HÄR

Läs igenom vägledningssidorna innan du börjar så ger du dig själv och din kampanj bättre förutsättningar att lyckas.

Gör din kampanjtitel tydlig och slagkraftig, samtidigt som den beskriver vad det är du vill samla in pengar till. De som ser din kampanjtitel ska bli intressera av att fortsätta läsa.

Här anger du om du har en hashtag som du vill koppla till kampanjen. Det är inget måste men kommer att underlätta spridningen av din kampanj i sociala medier.

Omslagsbilden fungerar som ansiktet utåt för din kampanj och är även omslagsbild för din video.

Tänk på att bara använda material som du själv har skapat eller som du har tillstånd att använda. Ladda aldrig upp upphovsrättsskyddat material.

Hur beskriver du din projektidé på 250 tecken? Vad är viktigast att ha med för att få stödjare intresserade? Din sammanfattning bör vara beskrivande, men samtidigt tydlig och slagkraftig.

Kortbeskrivningen publiceras automatiskt på Twitter ”Mindoraprojekt” när din kampanj blir publik. Beskrivningen på mindora.se kan vara längre än en tweet, så tänk därför på att ha med viktiga saker tidigt i texten.

Här väljer du vilken kategori som din kampanj ska tillhöra.

Vilket belopp söker du finansiering för? Tänk på att ett väl avvägt och budgeterat målbelopp ger dig större chans att nå full finansiering. Läs mer om målbelopp och hur du ökar chanserna att lyckas på vägledningssidorna.

Om din projektidé är knuten till en specifik geografisk plats så kan du ange det här.

Här väljer du hur länge din kampanj ska pågå och vara aktiv för insamling. Kampanjlängden kan vara mellan 1 till 60 dagar och räknas från det ögonblick du publicerar kampanjen.

Beskriv projektidén och vad det är du söker pengar till. Övertyga dem som läser presentationen om att du kommer att ro projektet i hamn. Beskriv vem du är, vilken bakgrund du har som är relevant för projektet, samt budget, tidsaspekt och vilka premier du erbjuder.

Låt dig inspireras av andra lyckade kampanjer. Hur har andra presenterat sig och sin projektidé?

Tänk på att bara använda material som du själv har skapat eller som du har tillstånd att använda. Ladda aldrig upp upphovsrättsskyddat material.

Vilka utmaningar kan projektet komma att stå inför och hur kapabel är du att ta projektet igenom dessa utmaningar?

En viktig aspekt när det gäller att nå finasiering är att visa på trovärdighet. Folk är mer villiga att stödja din projektidé om du kan visa att du kommer att kunna ro projektet i hamn. Genom att öppet och ärligt berätta vilka utmaningar projektet kan komma att stå inför, så visar du att du har tänkt igenom hela processen och är medveten om vad som krävs för att lyckas.

Här kan du lägga upp frågor och svar på sådant du tror att människor kan ha tankar om angående din kampanj och projektidé. Du kan också svara på återkommande frågor som du märker att många ställer till dig.

Den här kategorin kommer du att kunna uppdatera även efter att projektet är publicerat.


KRÄVER INLOGGNING

Ladda upp en video från din dator som beskriver dig och din projektidé. Statistik visar att kampanjer med video har mycket större chans att lyckas.

Läs mer om vad din videopresentation bör innehålla på vägledningssidorna.

Tänk på att bara använda material som du själv har skapat eller som du har tillstånd att använda. Ladda aldrig upp upphovsrättsskyddat material.

STORLEKSGRÄNS: 5 GB
FILFORMAT: MOV, MPEG, AVI, MP4, eller WMV
UPPLÖSNING: 1020z765 pixlar
BILDFORMAT 4:3

KRÄVER INLOGGNING

Presentera de olika premier du erbjuder dina stödjare som tack för att de stödjer kampanjen och din projektidé.


STATUS: EJ SPARAD Du måste spara kampanjen för att kunna lägga till video och premier.